مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

زبان فروردین کلاس سوم

آموزش خوراکی های مورد علاقه:

i like chips

ice cream is my faroit

زبان اسفند دوم وسوم

دیکته پا تخته ای-برای حروف الفبا- مکان های مختلف زندگی حیوانات 

zebra lives in the jungle

sheep lives in the farm

زبان بهمن سوم و دوم

96/11/14

تمرین صفحه 53

ball an the sofa

doll hn the bath

tedy bear on the chair

plane under bed

96/11/23

آموزش yY- zZ-مرور حروف الفبا

96/11/28

انواع خانه ها و رنگ آمیزی خانه درختی

tree house- caravah-palace-tent

حیوانات مزرعه 

an the farm- cow-..,..گاو 

horse .......................اسب

زبان دی ماه کلاس دوم و سوم

شنبه 96/10/2

تدریس حرف p..................pen و املای پای تخته

96/10/3

انجام کار احساسات و حالات درونی angry- sad- happy- scared

96/10/4

تعریف خاطرات و آموزش مهارت های اجتماعی در مورد گول زدن دوستان کار ناپسندی است

dont play trick

و انجام صفحات کتاب کار  33 -34 -35

96/10/9

اموزش r: red 

,  ودیکته و تمرین حروف

96/10/10

انجام صفحات 39و38 کتاب 

how many plans 5

how many ropes.....3

how many balls....6

how many dolls....2

96/10/19

آموزش اعداد 7-8-9-10

how many kites? 7

hqw many balls?9

96/10/17

آموزش 

i have a ball.

i have a plane.

96/10/24

تمرین وتکرار فعالیت های ورزشی

throw the ball                                                                  توپ و پرت کن

catch the ball                                                                            توپ و بگیر

 bonce the ball                                                                      دریپ بزن 

skip                                                                                   بپر برای طناب بازی      

96/10/27

تکرار و تمرین فعالیت های بیرونی کتاب صفحه 48/47

throw the ball- catch the ball-bounce- the ball- skip

موسیقی آذر پیش

96/9/5

شعر خوانی

96/9/8

تمرین آهنگ ریتمیک و حرکتی- 

96/9/19

خواندن یک آهنگ ریتمیک و ضرب زدن با چوبک و مضراب

96/9/21

تمرین آهنگ شب یلدا

اموزش زبان آذر کلاس سوم

96/9/4

تمرین و مرور وسایل مدرسه مانند:

rubber- desk- book- chair- bag- 

فعالیت های عملی:

sit down- open the book- stand up...........

96/9/26

آموزش حرف "p" و دیکته حروف

زبان آذر کلاس دوم

96/9/4

تمرین و مرور وسایل مدرسه مانند:

rubber- desk- book- chair- bag- 

فعالیت های عملی:

sit down- open the book- stand up...........

96/9/8

userac counts......manage acounts jother....creat new acoccount

ساختن user  جدید

2- start..........shat down....switch  user

96/9/18

آموزش مجدد افراد خانواده با کتاب سوپر مایند استارتر

this my dad

this my    sisterو mumو grand pa و grand ma

96/9/21

انجام تمرینات مربوط به اعضای صورت

this is my eye -nose- mouth- face

حالات درونی

feeling- sad- happy- scared- angry

96/9/26

آموزش حرف "o" -دیکته حروف

96/9/28

نواختن موسیقی و بیان احساسات براساس آهنگ 

sad- happy- angry- scared

زبان انگلیسی آبان کلاس دوم

96/8/1

آموزش حروف dو c و کلمه های camel , deer بصورت نوشتاری و دیکته و اجرای مکالمه سوپر مایند استارتر به صورت دوبلاژ

96/8/2

دیکته حروف و کلمات 

        Aa00000000000Ant

Bb00000000000Bee

Cc0000000000camel

و اجرای مکالمه ی water hoel e توسط دانش آموزان و تمرین رو خوانی مکالمه                                                                                                

96/8/8

دیکته حروف در تخته وایت برد از  Aa............Ff

و مکالمه سوپر مایند استارتر :sit down- where is  my pencil- here you are.....

96/8/10

مرور آموزش:

my classroom

املا - رنگ ها:

pick up- the rubbr-open the book- close the book- sit down - stand up- this is my chair- ....

96/8/14

آموزش افراد خانواده و وصل کردن افراد خانواده فلش کارت به نوشته ی مربوطه.

father- mother- brother- sister- grandma-grandpa

96/8/15

آموزش اعضای خانواده همراه با سی دی و گیم

Mother- father- grandpa- grandma- sister- brother

96/8/17

نقاشی اعضای خانواده و نوشتن عضو خانواده در نقاشی مورد نظر

dad- sister- mother- father- grandma-grandpa

96/8/23

action at scool. my class room things

96/8/30

انجام کتاب کار فصل پیش مقدمه -کتاب سوپر مایند استارتر در تاریخ 96/8/29 به مرکز ارسال شد کتاب های کار توسط دانش آموزان تکمیل می شود

زبان انگلیسی آبان کلاس سوم

96/8/1

آموزش حروف dو c و کلمه های camel , deer بصورت نوشتاری و دیکته و اجرای مکالمه سوپر مایند استارتر به صورت دوبلاژ

96/8/2

دیکته حروف و کلمات 

Aa................ant

Bb................Bee

Cc.................. camel

و اجرای مکالمه ی water hole توسط دانش آموزان و تمرین  روخوانی مکالمه

96/8/13

آموزش حرف h- دیکته و تمرین و مرورحروف گذشته- 

iَ m writing

iَ m singing

iَ m drawing

زبان انگلیسی مهر ماه

با استفاده از ابزار های آموزش و متد های مختلف بازی و سر گرمی (فلش کارت- تخته وایت برد و.....)برای آموزش حروف انگلیسی استفاده شده و همچنان آموزش این حروف با شروع مکالمه صفحه 4 کتاب سوپر مایند وان ادامه دارد که دانش آموزان در کنار بیان جمله 

Whats your name?     I m…………..

What anice name.

می توانند با نوشتن این جملات از هجی کردن کلمات بالا برای آموزش حروف بهره ی لازم را ببرند.

مشاهده مطالب قدیمی تر...