مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

سفیران سلامت

آقای ابوالفضل حسام پور

آقای شایگان کرمی

آقای ایلیا دربان

کسب مقام اول تا سوم مسابقات سفیران سلامت آموزشگاهی

مسابقات کتابخوانی

آقای مانی پاک سرشت

آقای هومن امرالهی

آقای شایگان کرمی

کسب مقام اول تا سوم مسابقات کتابخوانی آموزشگاهی

 

نمایشنامه خوانی

آقای رهام سفاری

کلاس چهارم

کسب مقام دوم مسابقات جشنواره فرهنگی هنری  آموزشگاهای شهرستان قشم در رشته نمایشنامه خوانی

 

افتخارات فرهنگی و هنری

...