مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

مسابقات شنا

کورش سلیمانی
کلاس دوم
کسب مقام دوم مسابقات شنا ماده 25 متر آزاد
کسب مقام دوم مسابقات شنا ماده 25 متر قورباغه

مقام های ورزشی مدرسه

...