مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

زبان فروردین اول

آموزش فصل نهم   

party clothes:  لباس جشن مهمانی

boots:چکمه

belt:کمربند

shirt :پیراهن

shoes:کفش

badge:گل سینه- مدال- درجه

زبان اسفند اول

آموزش مهارت اجتماعی 

saying thanky you

و انجام صفحه 85 کتاب سوپر مایند استارتر

leio is diring bus

gina is  sailing boat

polly is diring train

mike is flying plane

زبان بهمن کلاس اول

96/11/14

تمرین صفحه 70 

i like chips

من دوست دارم                                                                     

i like carrots

..................................................................................................

i  dont like apples

ice cream=بستنی

apples=سیب 

96/11/23

درست کردن صورتک بیسکویتی 

96/11/28

آموزش وسیله نقلیه 

abaord..................سوار شدن

car..................قایق

bus..................اتوبوس

plan.....هواپیما

pike...........دوچرخه

زبان دی ماه کلاس اول

96/10/2

آموزش موقعیت های مکانی- 

on= روی          in= داخل                under =زیر        

96/10/3

تمرین و تکرار همراه با بازی جهت آموزش موقعیت های مکانی on- in- under-  وانجام صفحه 50 کتاب کار

96/10/4

تکرار موقعیت های مکانی :on- in0 under

صفحه 55 کتاب کلاس

96/10/9

کارتون وگفتن بعضی از کلمات و جملات انگلیسی- چسباندن استیکر ها در وسایل خانه صفحه 53- 

96/10/10

انجام صفحات سوپر مایند استارتر55/54

wher is  book?

under sofa

96/10/17

آموزش خانه ها به شکل های متفاوت 

tent -چادر 

palace قصر

 terr house خانه درختی

house boat خانه قایقی

96/10/19

مرور فصل 5

ball is on the bed

dall is in the bath

plane is under sofa-armchair

96/10/24

تمرین و تکرار 

i like cat

i like sheep

i like........

و انجام کتاب کار مربوط به حیوانات

96/10/27

تکرار تمرین جمله های 

I like your nose

i like your ears

i like your teeth

i like your tail.......دُم

زبان آذر کلاس اول

96/9/4

کار با قیچی - بریدن اسباب بازی و چسباندن در کاغذ و پر رنگ کردن شماره 4 - 5 

96/9/18

آموزش فعالیت های بیرونی مانند:

hop= لی لی

skip=جفت پا پریدن

therow=پرت کردن

catch=گرفتن

theball=توپ

96/9/26

آموزش : 

خانه ی من :.............................................my house

تخت........................................................bed

کاناپه ....................................................sofa

مبل ............................................arm chair

وان حمام ....................................... bath

96/9/28

آموزش حرف d وc و آموزش موقعیت های مکانی 

on= روی     in= داخل     under =زبر

زبان انگلیسی آبان کلاس اول

96/8/1

دست ورزی و پررنگ کردن حرف a-و آموزش apple - گفتن جمله های مالکیت :

 this is my pencil   


96/8/2

تکمیل و تمرین آموزش های داده شده در مورد اعضای خانواده صفحات 25و 19

96/8/3

اجرای نمایش finger family و معرفی اعضای خانواده به یکدیگر .

باز آموزی مالکیت اشیا کلاس :

                                        this is  my rubber

96/8/8

مرور آموزش های :im angey- im sad- im happy....و...... 

شناخت اعضای صورت my face- this is my eye- و......

96/8/10

مرور موارد آموزشی:

my face- this is my face-nose- ..  

feeling- iَ m sad-happy- ........

96/8/13

انجام تمرینات صفحه های 29و 30- 31 کتاب کار سوپر مایند استارتر

96/8/14

درست کردن صورتک های غمگین عصبانی وناراحت وشاد.. با پیش دستی یکبار مصرف . کلاف قرمز آبی نی رنگی ......

96/8/15 

تمرین و باز آموزی کتاب سوپر مایند صفحات 30 - 31-33 که درباره ی اعضای صورت و احساسات می باشد.

Are you happy ? no im sad.

Are you sad ? yes i am.

96/8/17

مرور یونیت وان .تو و تری -اول دوم و سوم و اجرای موسیقی زایلوفن -بررسی و توصیف احساسات خوشحالی -ناراحت -ترس- عصبانیت.

96/8/23

آزمون از worksheet-  یک تا چهار

96/8/30

آموزش اسباب بازی مثل طناب -بادبادک- عروسک - توپ - هواپیما - عروسک -خرس:

toys - jump rope- dollkite- pluihe-ball

زبان انگلیسی مهر ماه کلاس اول

پایه اول دانش آموزان بعد از نشان دادن کتاب و توضیح کلی داستان و شخصیت های کتاب استفاده از ابزار هوشمند و فلش کارت های مربوط به صفحات مربوط و سی دی ها ی  آموزش نام حیوانات به همراه اسم مستعار توضیح داده شد. تصویر در کانا ل زبان موجود می باشد.

در مرحله بعد از دانش آموزان خواسته شد با توجه به صفحات 1-2 کتاب  ماسک ها را قیچی  کرده و چسباندند این ماسک ها در صورت ،نقش همان شخصیت موجود در کتاب را بازی می کنند.

طبق صفحه 5 کتاب سوپر مایند استارتر کودکان با گفتن اسامی حیوانات با انگشت اشاره شخصیت مورد نظررا نشان داده و به صورت عملی در کتاب کار صفحه 2و 3 حیوانات آموزش داده شد ه را وصل کردند و با مداد خط های کمرنگ را پر رنگ کردند .هدف از این مرحله تقویت قدرت تمرکز کودک و تمرینات حرکتی با استفاده از مداد و دست می  باشد.

صفحه 4 با گوش دادن ترک صوتی شخصیت حیوانی مورد نظر را یافته و خط های اطراف آن را پر رنگ می کند تقویت شنیداری در کنار تقویت حرکت دست با مداد می باشد.

 برای پایه اول آموزش رنگ ها با استفاده از رنگ های موجود در اشکال موجود در کلاس و مدرسه و در مرحله بعد استفاده از فلش کارت ها- گواش و مداد رنگی می باشد. دانش آموز بعد از آموختن رنگ های سبز- بنفش- نارنجی- زرد- آبی- قرمز  با انگشت اشاره این رنگ ها را با گواش در کاغذ به صورت عملی آموزش میبینند (در کانال تلگرام)و با دادن سی دی طیف منعکس شده رنگ در صفحه ی  سی دی آن رنگ های مورد نظر  را بیان می کند.(صفحه 7)

صفحه 5 ا استفاده از رنگ های آموزش داده شده شخصیت های کارتونی حیوانات را رنگ می کننند.

با نشان دادن فیلم داستانی شخصیت های حیوانی به زبان انگلیسی از لحاظ شنیداری با بعضی از کلمات مانند water hole وwhats yor name و معرفی کردن شخص I m…….. و در صورت انجام کار اشتباه sorry و در صورت انجام لطف و محبت thank you ا این جملات آشنا می گردند.

هفته سوم

در قسمت    class room object با بعضی از وسایل همرا دانش آموز مانند پاک کن robber،  کتاب book ، .... آشنا شده و آن ها را پوینت می کند (کانال تلگرام).

در کنار وسایل مدرسه دانش آموز با بعضی از حرکات عملی به زبان انگلیسی انجام شده آشنا می گردداین حرکات به صورت پانتومیم انجام می شود و دانش آموزان اسم این کار را به زبان انگلیسی می گویند.

Stand up……………. بایست

Sit down……………..بنشین

Open the book………………… کتاب را بردار

که حدود نود در صد دانش آموزان قادر به اجرای آموزش های بالا هستند.

آموزش زبان انگلیسی اول دبستان

آموزش حروف الفبای انگلیسی