مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

کامپیوتر دی ماه کلاس دوم

96/10/5

- مرتب کردن پنجره های باز به صورت آبشاری - افقی - عمودی-

ابتدا پنجره ها را باز کرده سپس از قسمت خالی از نوار وظیفه 

کلیک راست کرده سپس گزینه های 

cascad windows : آبشاری 

show windows stacked : افقی

show windos side by side by side عمودی

show the desktop  پنجرها مخفی در نوار وظیفه

- تغییر شکل ونام user

start

control panel

user account

change your picture

تغییر شکل آیکن یوزر

change your accont name تغییر نام آیکن یوزر

96/10/6

بازی

96/10/13

قفل کردن - جابجا کردن - تغییر رنگ نوار وظیفه

کامپیوتر کلاس دوم آذر

96/8/24

روش دوم برای گذاشتن عکس های شخصی بر روی زمینه desk top

کلیک راست ..... انتخاب مسیر عکس:

setas

96/9/1

1:کلیک راست 

perso nalize...basicand high contast theme

2:کلیک راست

personalaize...changemouse pointers.....سربرگ pointer options.........قسمت تنظیمات سرعت ماس

96/9/8

1.userac counts.......manage acounts aotger ...... creat new account...

 (ساختن یوزر جدید)

2. start..... shat down ...... گزینه switch user

 96/9/14

بر گزاری آزمون از کل مبحث ویندوز

96/9/21

برگزاری آزمون

96/9/28

مرور مبحث گذشته

معرفی نوار های ابزار در نوار وظیفه اضافه کردن وبرداشتن آنها

کلیک راست روی نوار وظیفه....................tool bars:

adress...............نوار آدرس

links.....................نوار پیوندها

desk top....................صفحه - میز کار

2- معرفی نوار وظیفه - نوار آدرس - نوار مرور گر

3-تغییر شکل ماوس از سربرگ poiners- تغییر کلید از چپ به راست سربرگ button و سرعت و سه بعدی شدن کلید ماس 

کامپیوتر آذر کلاس دوم

96/9/1

کلیک راست:

personalize......basicand highcontast theme

کلیک راست:

personalaize.....changemuse pointer options

قسمت تنظیمات سرعت ماس

96/9/21

انجام تمرینات مربوط به اعضای صورت 

this is my eye -nose- mouth-face

حالات درونی

feelings-sad-happy-scared-angry

کامپیوتر آبان کلاس دوم

96/8/2

گروهبندی بر حسب آزمون:

گروه الف- تغییر شکل موس و طرح های جدید

گروه ب و ج - مرور دروس گذشته

96/8/9

گروه الف: رمز گذاری روی سیستم- تغییر رمز (user)

گروه ب : مرتب کردن پنجره های باز- مشاهده ظرفیت دایور ها - تغییر نام user- و تغییر شکل آن

گروه ج: قفل کردن -باز کردن -مخفی کردن و جابجایی نوار وظیفه -مرتب کردن پنجره های باز

96/8/16

user account به password

و تغییر password  وحذف آن 

آموزش به همه گرو ها الف- ب0 ج

96/8/17

controlpanel..........sound........programevents

تغییر صدای ویندوز در زمان روشن شدن با آهنگ دلخواه

96/8/23

انتخاب عکس از روی فلش انتقال به کامپیوتر انتخاب درایو مورد نظر سپس انتخاب عکس به عنوان them (پشت زمینه desktop)

کلیک راست ...........................personaliz.........سمت چپ گزینهchang mouse poiter.............  سربرگ سوم گزینه  pointer ootions........قسمت uisibility

96/8/24

روش دوم برای گذاشتن عکس های شخصی بروی زمینه desktop

setas..........کلیک راست.............انتخاب مسیر عکس...

کامپیوتر مهرماه کلاس دومی ها

جلسه اول

 معرفی دانش آموزان اعلام قوانین و نکات کلاس اعلام اصول بهداشتی و ایمنی هنگام کار گروه بندی دانش آموزان

جلسه دوم : مروری بر مباحث ویندوز سال قبل

آشنایی با ماوس کیبرد و مانیتور و کیس :

ماوس کلیک کردن ( فشردن و رها کردن کلید سمت چپ ماوس )  –

راست کلیک ( یک بار فشردن  و رها کردن کلید سمت راست ماوس )

کیبرد :

کلید های تایپ کلید های عددی کلید های حرکتی

 

نحوه  ر وشن کردن کامپیوتر :

دکمه پاور روی کیس را میزنیم سپس کلیدپاور  مانیتور را روشن میکنیم صفحه ویندوز که نمایان میشود کلید اینتر را میزنیم و میز کار ویندوز نمایان میشود

 

آشنایی با محیط کار ویندوز :

ناحیه اصلی کار ویندوز است که برنامه ها و پوشه ها در آن قرار دارد

نوار کار در  پایین میز کار قرار دارد و برنامه های در حال اجرا را نمایش میدهد

قسمت چپ نوار کار دکمه شروع ویندوز قرار دارد که میتوانیم با این دکمه وارد برنامه ها شویم

 

آشنایی با دکمه شروع :

در گوشه سمت چپ نوار کار قرار دارد 

 

کار با پوشه :

ساختن پوشه تغییر نام پوشه و حذف پوشه

 

اشنایی با پنجره ها :

برنامه ها و پوشه ها در کادری مستطیل شکل باز میشوند که به آن پنجره میگویند

علامت    ×  علامت             علامت   _  

جلسه سوم

نوار عنوان : (Title bar)

نوار رنگی افقی در بالاترین قسمت

شامل گزینه های زیر

Restore  بازیابی 

باعث برگشت پنجره به حالت اولیه میگردد

Move           انتقال امکان جابجایی پنجره

Size             تغییر اندازه 

Minimize    حد اقل

 Maximize   حد اکثر

Close               بستن

نوار منو : Menu bar))

نوار افقی در زیر نوار عنوان

منوهای :File   

منوهای :File   

              Home

View                و   ........

نوار پیمایش : Scroll bar))

وقتی محتوای یک پنجره بیش تر از یک صفحه باشداز  نوار افقی و عمودی استفاده میکنیم

نکته : برای مشاهده نوار پیمایش میکنیم .

نوار ابزار یا  (Ribbon  )

ریبون شامل چند گروه از ابزارهای مرتبط میباشد به نام سر برگ

هر سربرگ شامل تعدادی گروه میباشد

نوار آدرس و ویژ گی ها ی آن  : Address bar))

کادر سفید رنگی در بالای پنجره

نوار و ضعیت : Status bar))

در پایین ترین قسمت پنجره

نوار کار یا وظیفه (Task bar)

نوار مستطیلی شکل که در پایین میز کار قرار دارد

 

جلسه چهارم

تنظیمات میز کار :

نمایش یا عدم نمایش آیکن های میز کار

تغییر تصویر آیکن برنامه های میز کار

تغییر تصویر پس زمینه : Back ground

انتخاب محل تصاویر

انتخاب چند تصویر هم زمان

بر زدن تصاویر

تعیین زمان تغییر  تصاویر

جلسه پنجم

تغییر محافظ صفحه نمایش Screen saver

تنظیمات محافظ صفحه

پیش نمایش

انتخاب نوع محافظ

تنظیم زمان برای فعال شدن صفحه نمایش

تنظیم کلمه عبور برای غیر فعال کردن محافظ صفحه نمایش

نحوه غیر فعال کردن  محافظ در حال اجرا

جلسه ششم

تغییر رنگ پنجره های ویندوز

تنظیم تاریخ و ساعت

جابجایی و مرتب کردن آیکن ها ی میز کار

تنظیم اندازه آیکن های میز کار

مرتب کردن خودکار آیکن ها ( Auto orrang)

نمایش و عدم نمایش آیکن های میز کار

 

جلسه هفتم 

مروری برجلسات اول تا ششم و برگزاری آزمون

 جلسه هشتم

آزمون از مباحث جلسات قبل

تست و آزمون

 

ادامه مطلب...