مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

تحصیل، تهذیب و ورزش با تکیه براخلاق و یادگیری مهارت های زندگی و رفتارهای اجتماعی و بهره گیری از امکانات و تجهیزات هوشمند زیر نظر مدیریت و پرسنل مجرب

با متد های پیشرفته و مدرن تربیتی و تاکید بر تقویت ارتباط دو سویه اولیا و مربیان در فضایی مناسب و شاد

موسیقی هفته اول فروردین کلاس اول

تمرین آهنگ گروهی جشن پایان سال

موسیقی هفته اول اسفند اول

هفته اول اسفند

تمرین آهنگ شادو خندان- تمرین گروهی آهنگ خونه مادر بزرگه 

موسیقی بهمن کلاس اول

96/11/1

تمرین آهنگ خونه مادر بزرگ

96/11/3

تمرین آهنگ شاد وخندان

96/11/17

تمرین اهنگ شاد وخندان

موسیقی دی ماه کلاس اول

96/10/2

شروع آهنگ تولد

96/10/5

تمرین آهنگ تولد

96/10/6

تمرین آهنگ تولد

96/10/9

تمرین آهنگ تولد

96/10/10

تمرین آهنگ تولد

96/10/12

تمرین آهنگ تولد - شروع آهنگ شاپرک

96/10/16

تمرین آهنگ شاپرک

96/10/17

تمرین آهنگ شاپرک

96/10/19

تمرین آهنگ شاپرک

96/10/24

شروع آهنگ خونه مادر بزرگ

96/10/27

تمرین اهنگ خونه مادر بزرگ

96/11/30

تمرین آهنگ شادو خندان

موسیقی آذر کلاس اول

96/9/1

تمرین اهنگ ساعت

96/9/4

تمرین آهنگ ساعت

96/9/5

تمرین گروهی شعر ساعت

96/9/7

شروع اهنگ شب یلدا

96/9/14

آهنگ شب یلدا

96/9/18

تمرین آهنگ شب یلدا

96/9/19

آموزش آهنگ شب یلدا

96/9/26

تمرین آهنگ شب یلدا

موسیقی آبان کلاس اول

96/8/2

تمرین آهنگ ساعت وبلز

96/8/9

آهنگ ساعت تمرین شد(نت فرستاده می شود)

96/8/10

تمرین آهنگ ساعت

96/8/17

تمرین آهنگ ساعت

96/8/21

تمرین آهنگ ساعت

96/8/23

آهنگ ساعت کار شد

96/8/24

تمرین آهنگ ساعت (برگه نت  داده شد)

96/8/30

تمرین آهنگ ساعت

موسیقی مهرماه کلاس اول

1)آشنایی با صدای بم و زیر.

2)معرفی نت های موسیقی.

3)آشنایی با بلز

4) شروع آهنگ ابتدایی