مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

تحصیل، تهذیب و ورزش با تکیه براخلاق و یادگیری مهارت های زندگی و رفتارهای اجتماعی و بهره گیری از امکانات و تجهیزات هوشمند زیر نظر مدیریت و پرسنل مجرب

با متد های پیشرفته و مدرن تربیتی و تاکید بر تقویت ارتباط دو سویه اولیا و مربیان در فضایی مناسب و شاد

روزنگار هفته دوم اردیبهشت پیش

شنبه97/2/8

مرور آموزش های گذشته -قرآن -الفبا- صبحانه- نقاشی- تمرین موسیقی

روزنگار هفته اول اردیبهشت پیش

شنبه 97/2/1

مرور آموزش های گذشته قران شعر الفبا-آموزش حرف ف و ض - انجام تمرین کتاب زبان آموزی - تمرین سرود برای جشن 

یکشنبه 97/2/2

مرور آموزش های گذشته-قران شعر الفبا صبحانه- انجام کاربرگ شماره 21 و 22- تمرین شعر برای جشن

دوشنبه 97/2/3

مرور اموزش های گذشته -قرآن -شعر -الفبا - صبحانمه -نقاشی برای دفتر خاطرات -تمرین شعر با آهنگ برای جشن پایان سال

چهارشنبه 97/2/5

مرور آموزش گذشته - قران - الفبا- صبحانه -انجام کاربرگ شماره 22/19 بسته زمین -

روزنگار هفته چهارم فروردین پیش

شنبه تعطیل رسمی

یکشنبه 97/1/26

تمرین شعر برای شعر-مرور اموزش های گذشته قران -الفبا-اموزش حرف(ح -)نقاشی-

دوشنبه 97/1/27

تمرین شعر -مرور شعر -مرور اموزش های گذشته قران الفبا- کار در کتاب زبان اموزی تمرین شعر با موزیک

سه شنبه 97/1/28

ساعت اول مرور آموزش گذشته قرآن -الفبا شعر برای جشن و صبحانه- بردن گل آموزان به پارک برای بازی- انجام فعالیت بسته زمین کار برگ 19-و 20-نقاشی و قصه نخود کوچولو

چهارشنبه 97/1/29

مرور آموزش های گذشته -قران - شعر -الفبا -بازدید از باغ گیاه شناسی

روزنگار هفته سوم فروردین پیش

شنبه 97/1/18

گفتگوهای دوستانه با کودکان و گفتن خاطرات در تعطیلات- -صبحانه- تمرین شعر و آموزش های گذشته الفبا- تمرین شعر - مرور آموزش های گذشته بسته زمین -داستان کرم خاکی چطور نفس می کشد-نقاشی

یکشنبه 97/1/19

مرور آموزش های گذشته -شعر -قرآن-الفبا - صبحانه- آموزش حرف "ذ" - کار در کتاب

- قصه هسته آلبالو (بسته زمین)

دوشنبه 97/1/20

مرور آموزش های گذشته -شعر -قرآن -الفبا -صبحانه- آموزش اندام های داخلی بدن به همراه ماکت -آموزش اندام های داخلی بدن به همراه ماکت.

سه شنبه 97/1/21

تمرین شعر جشن -مرور آموزش گذشته -قرآن الفبا- آموزش عملکرد اعضای داخلی بدن- آموزش حرف (ع) -نقاشی -فیلم آموزشی

چهارشنبه 97/1/22

تمرین شعر برای جشن- مرور اموزش های گذشته- قران والفبا-ترکیب رنگ ها

روزنگار هفته چهارم اسفند پیش

شنبه 96/12/19

مرور آموزش های گذشته- قرآن شعر  -الفبا- کاشت سبزه در گلدان- نقاشی-

یکشنبه 96/12/20

تمرین شعر وقرآن برای جشن سبزه ها -صبحانه- نقاشی - تمرین  شعر وسرود قرآن -نقاشی- جشن سبزه ها

دوشنبه 96/12/21

تمرین شعر الفبا- صبحانه-نقاشی-ساخت کاردستی آبنبات -

روزنگار هفته سوم اسفند پیش

شنبه 96/12/12

شعر بهار- مرور آموزش های گذشته-شعر- قران-صبحانه-اموزش حرف  "ژ"فعالیت در کتاب زبان اموزی-ساخت گلدان به دست خود دانش آموزان

یکشنبه 96/12/13

مرور آموزش گذشته -قرآن- شعر- -الفبا - صبحانه- ساخت گلدان-انجام فعالیت بسته زمین کاربرگ شماره 18 ساخت گردنبند

دوشنبه 96/12/14

مرور آموزش های گذشته- قرآن- شعر - الفبا صبحانه- ساخت کاردستی -انجام بازی و نمایش دادن سی دی

سه شنبه 96/12/15

مرور اموزش گذشته- شعر - قران -الفبا- صبحانه- تکمیل ساخت گلدان و پولک زدن آنها-نقاشی کردن گلدان در کاربرگ شماره 17- تمییز کاری و نمایش فیلم- نقاشی 

چهارشنبه96/12/16

مرور آموزش های گذشته- قران -شعر -الفبا- صبحانه- بسته زمین انجام کار برگ شماره 17- تکمیل گلدان ها- بازی

روزنگار هفته دوم اسفند پیش

96/12/5شنبه

مرور آموزش گذشته - قرآن - شعر - آموزش جدید سوره حمد- شعر در مورد بهار- آموزش حرف (ه) - کار در کتاب زبان آموز- انجام کلاژ در کار برگ شماره 15 بسته زمین- ساخت سازه

یکشنبه

دوشنبه 96/12/7

فارسی انجام دادن کتاب مهارت های نوشتن و روخوانی- فارسی دیکته ی دفتری و تصویری- ریاضی آموزش جمع در مساله- علوم درس هوا و انجام آزمایش علوم

سه شنبه 96/12/8

مرور آموزش های گذشته- قرآن شعر -الفبا- -صبحانه- آموزش حرف " چ" انجام کلاژ حیوانات - تمرین اعداد با نماد همراه با ماکارونی - آموزش پوشش حیوانات به همراه کلام

چهارشنبه 96/12/9

مرور آموزش های گذشته- قرآن -شعر- الفبا- صبحانه- بسته زمین انجام الگوی پازل خلاق-آموزش مفاهیم قله- دره- غار -تونل- رشته کوه کوهستان- سی دی آموزشی

روزنگار هفته اول اسفند پیش

شنبه 96/11/28

آموزش شعر جدید - مرور آموزش های گذشنه - قرآن - شعر - الفبا- انجام بسته زمین - فصل 3 شناخت سنگ ها -برش الگوی پازل خلاق-ساخت سازه مکعب مثلث

یکشنبه 96/11/29

مرور آموزش های گذشته - قرآن - شعر -حروف الفبا -صبحانه- بسته زمین - الگوی پازل خلاق - کار با قیچی - تمیز کاری - سی دی آموزشی

دوشنبه 96/11/30

مرور آموزش های گذشته -قرآن -شعر -الفبا -صبحانه - انجام فعالیت  زمین - الگو ی پازل خلاق- 

سه شنبه تعطیل رسمی

چهار شنبه 96/2/12

شعر قرآن صبحانه- بازی گروهی- نقاشی

روزنگار هفته چهارم بهمن پیش

شنبه 96/11/21

مرور آموزش های گذشته - قرآن - شعر الفبا- فصل سوم بسته زمین  در مورد سنگ ها- انجام کار برگ صفحه 14 بسته زمین

یکشنبه 96/11/22

مرور اموزش های گذشته-قران- شعر-بسته زمین-انجام فعالیت بسته زمین کاربرگ 14و 15-داستان گربه عصبانی- تمیر کاری و سی دی آموزشی 

دوشنبه 96/11/23

مرور آموزش های گذشته -قرآن شعر الفبا- فصل سوم بسته زمین در مورد سنگ ها - انجام کاربر گ صفحه 14 بسته زمین

سه شنبه 96/11/24

مرور آموزش های گذشته - قرآن - شعر بسته زمین- انجام فعالیت بسته زمین کاربرگ 14 و 15- داستان گربه عصیبانی-تمییز کاری وسی دی آموزشی

چهارشنبه 96/11/25

مرور آموزش های گذشته -قرآن -شعر الفبا- انجام فعالیت بسته زمین - نمایش کوه آتشفشان و داستان میکروب کوچولو

روزنگار هفته سوم بهمن پیش

شنبه 96/11/14

مرور آموزش های گذشته -قرآن -سرود -الفبا- آموزش همآغاز و هم پایان "خ"- ساخت کاردستی چراغ راهنما

یکشنبه 

اردو

دوشنبه96/11/16

مرور آموزش های گذشته -شعر - سرود -قرآن- ساخت دفترچه خاطرات به صورت نقاشی کودکان- 

سه شنبه 96/11/17

تمرین ومرور آموزش های گذشته -شعر - سرود - قرآن - الفبا- آموزش و تمرین هم پایان  هم پایان " ج " -بسته زمین انجام فعالیت  و کاربرگ شماره 12- انجام فعالیت پوشش حیوانات - انجام فعالیت تمییز کاری و مرتب کردن کلاس

سه شنبه 96/11/18

مرور آموزش های گذشته - بسته زمین انجام کار برگ شماره 14 کاردستی جا مدادی

مشاهده مطالب قدیمی تر...